cung cấp các loại cây công trình khu vực vĩnh phúc, hà nội...

  • Thread starter nguyen chung
  • Ngày gửi
N

nguyen chung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí bảng
- Địa chỉ: phú thịnh_ vĩnh tường_vĩnh phúc
- Tel, Fax: 01665508400::: FaX
- email: phiatruoclabautroi140688@yahoo.com
================================

<h1>cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, v&agrave; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&acirc;y xanh c&ocirc;ng sở, trường học, cơ quan, đ&ocirc; thị... gồm c&aacute;c loại c&acirc;y :</h1><h1>1. c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t: phượng đỏ: hoa sữa: bằng lăng: x&agrave; cừ: sấu...</h1><h1>2. c&aacute;c loại hoa ..thiết mộc lan, hoa ngọc lan, ho&agrave;ng lan....</h1><h1>3.&nbsp; c&aacute;c loại c&acirc;y kh&aacute;c như: tai tượng, tr&uacute;c nhật, cau l&ugrave;n, cau vua, cau tứ th&igrave;, cọ, cỏ nhật... <br /></h1>
 

Top