CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂY CÔNG TRÌNH

  • Thread starter dammecaycanh
  • Ngày gửi
D

dammecaycanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: manhhieu
- Địa chỉ: mai dich-ha noi
- Tel, Fax: 0466727494
- email: hieumk86@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh như sao đen, sấu, hoa sữa,&nbsp; bằn lăng... kh&ocirc;ng hạn chế số lượng v&agrave; chiều cao đường k&iacute;nh mọi chi tiế xin li&ecirc;n hệ: 0904528668, 0466727494</font></p><p><font size="3">email: </font><a href="mailto:hieumk86@yahoo.com.vn"><font size="3">hieumk86@yahoo.com.vn</font></a></p>
 
Back
Top