Cung cấp các loại cây giống lâm nghiệp, giống Cao su & Bời lời đỏ

  • Thread starter Trại giống quý - quế bình
  • Ngày gửi
T

Trại giống quý - quế bình

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại giống quý - quế bình
- Địa chỉ: thôn 01Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
- Tel, Fax: 0914782700 ::: FaX
- email: quyquebinh@yahoo.com
================================

<p align="center"><sup><font face="Times New Roman" size="3"><strong>TRẠI ƯƠM C&Acirc;Y GIỐNG QU&Yacute; - QUẾ B&Igrave;NH</strong></font></sup></p><p align="left"><sup><font face="Times New Roman" size="3"><strong>&nbsp;* Cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y giống:</strong> Cao su, Bời lời đỏ, Keo</font></sup></p><p align="left"><sup><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;* Gi&aacute; cả hợp l&yacute;, vận chuyển đến tận nơi theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></sup></p><p align="left"><sup><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;*. Li&ecirc;n hệ: Phạm Văn Qu&yacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT: 0914782700</font></sup></p>
 


Cho em hoi, cay giong boi loi do anh ban gia nhu the nao? mat do trong cua loai nay ra sao (trong tren dat doi)?
Neu duoc em se dat mua cua bac mot so luong du trong khoang 10ha. Mong hoi am cua anh!
 
Back
Top