cung cấp các loại giống hoa cúc Đà Lạt

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Hải Uyên
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Thị Hải Uyên

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Hải Uyên
- Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự - Phường 12 - Tp Đà lạt
- Tel, Fax: ::: FaX 0975078546
- email: tyvn0808@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; cung cấp c&aacute;c loại giống hoa c&uacute;c được sản xuất bằng c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i cấy m&ocirc;.&nbsp;Đặc biệt l&agrave; c&aacute;c giống c&uacute;c Farm với số lượng lớn.&nbsp;Sản phẩm giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đ&atilde; được n&ocirc;ng d&acirc;n tại Đ&agrave; Lạt cũng như một số tỉnh l&acirc;n cận như Đăklăk, Ph&uacute; Y&ecirc;n t&igrave;m đến. </p><p>C&ugrave;ng với việc cung cấp giống, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng hỗ trợ cho đối t&aacute;c kỹ thuật canh t&aacute;c c&acirc;y hoa c&uacute;c tr&ecirc;n nhiều v&ugrave;ng miền kh&aacute;c nhau; với sự tư vấn về kỹ thuật của những chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh trong c&ocirc;ng nghệ trồng hoa.</p><p>mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 0975.078.546 hoặc 012.54.56.61.68</p>
 
Back
Top