Cung cấp các loại thuốc nguyên liệu kháng sinh và thuốc thành phẩm

  • Thread starter Công ty TNHH TM-DV NGŨ LONG
  • Ngày gửi
C

Công ty TNHH TM-DV NGŨ LONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM-DV NGŨ LONG
- Địa chỉ: Số 131- Bàu Cát- P.14- Quận Tân Bình
- Tel, Fax: 0982672598 ::: FaX 08-39492260
- email: conduongmauxanh012006@yahoo.com
================================

Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại thuốc nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;ng sinh v&agrave; c&aacute;c loại thuốc th&agrave;nh phẩm trong lĩnh vực chăn nu&ocirc;i, thủy sản, th&uacute; y. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n lạc với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số: 0982672598 gặp Huyền.<br />
 


Chao ban ! Ko bit cty ban co loai thuôc nao giup gây mê cho vât nuôi như : lơn, ga , cho... Không vây ? Nêu co ban vui long cho minh biêt thông tin cung như gia ca nhe !
 
Chào ban!
Hiện nay công ty mình cung cấp kháng sinh nguyên liệu và thuốc thành phẩm. Tuy nhiên mặt hàng thuốc gây mê công ty minh hiện chưa nhập về.Bạn có thể liên hệ tới công ty thuốc thú y VIRBAC có thuốc gây mê ZOLETIN.
 
Loai nay co dung đươc cho gia câm ko bajn ôi ? Minh đang câ'n gâ'p , ban vui long thông tin cho minh biêt nhe' !
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top