Cung cấp các mặt hàng liên quan đến con dế.

  • Thread starter VNC
  • Ngày gửi
V

VNC

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinacrickket
- Địa chỉ: Trại dế VNC – Đại điền – Hoằng Khánh – Hoằng Hóa – Thanh Hóa.
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: vinacricket@yahoo.com.vn
================================

<p><span style="font-size: 18px">Trại dế VNC đang cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau đ&acirc;y:</span> </p><ul><li> <span style="font-size: 18px">Dế thịt (c&oacute; c&aacute;nh).</span></li><li> <span style="font-size: 18px">Dế thịt (chưa c&oacute; c&aacute;nh).</span></li><li> <span style="font-size: 18px">Dế sữa.</span></li><li> <span style="font-size: 18px">Dế ng&acirc;m rượu điều trị bệnh đau xương khớp, đổ mồ h&ocirc;i trộm ch&acirc;n tay&hellip;</span></li><li> <span style="font-size: 18px">Dế d&ugrave;ng l&agrave;m thức ăn cho nu&ocirc;i chim, c&aacute; cảnh.</span></li><li> <span style="font-size: 18px">Dếgiống.</span></li></ul><p>&nbsp;</p><p><font size="4">Chi tiết xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng truy cập website: http://vinacricket.rao.vn </font><br /></p><br />
 

Quảng cáoTop