CUNG CẤP CAM CARA CARA RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT

  • Thread starter PHÂN PHỐI CAM CARA CARA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

PHÂN PHỐI CAM CARA CARA

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHÂN PHỐI CAM CARA CARA
- Địa chỉ: KIOS 26 HOÀNG HOA THÁM, P.12, Q.TB
- Tel, Fax: 0908012021
- email: iqtrasua@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>CAM CARA RUỘT ĐỎ KH&Ocirc;NG HẠT</strong>, nguồn gốc từ &Uacute;c, gi&agrave;u chất <strong>Lycopene</strong> v&agrave; <strong>Carotenoid (</strong>chống v&agrave; ngừa Ung thư, suy tim, sạm da..., loại Cam độc nhất v&ocirc; nhị). Cần hợp t&aacute;c với Cửa H&agrave;ng Tr&aacute;i C&acirc;y, Đại L&yacute; hoặc c&aacute;c Tổ chức hay C&aacute; nh&acirc;n ph&acirc;n phối v&agrave; ti&ecirc;u thụ Cam.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">LH: Ph&uacute;c 0908012021, email: iqtrasua@gmail.com</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top