Cung cấp cây công trình - cây hè phố, cỏ thảm

  • Thread starter nguyá»…n thanh hóa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn thanh hóa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh hóa
- Địa chỉ: Thái Bình
- Tel, Fax: 0917.734.910 ::: FaX
- email: vtnn.thaibinhhomnay@gmail.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *Cung cấp v&agrave; thi c&ocirc;ng c&aacute;c loai c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh - h&egrave; phố: Sấu, Hoa sữa, Bằng lăng, Phượng vĩ, M&oacute;ng b&ograve;, V&agrave;ng anh, Sao đen, Cau vua, Cau ăn quả(Cau ta), Dừa, Cọ(Gai, Trơn, Dầu), V&agrave;ng anh, Nong N&atilde;o, Osaka, B&uacute;t th&aacute;p (Viết), ......</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Cung cấp v&agrave; thi c&ocirc;ng cỏ thảm &amp; c&acirc;y l&aacute; mầu: Cỏ NHung Nhật, Cỏ l&aacute; tre, c&acirc;y l&aacute; mầu c&aacute;c loại....</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *Cung ấp v&agrave; cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh, c&acirc;y nội thất.....</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top