Cung cấp cây giống ĂN QUẢ

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hanoivinh
- Địa chỉ: 348phương liên /đ đa/hnoi
- Tel, Fax: 0435720399....................dd;;0913319876
- Email: vinh.tamda@gmail.com
================================

xoài đài loan:6,5oo
xoài úc :6,5 oo
nhãn muộn :9,500
bưởi diễn 6,5oo
cam vinh 4,500
hồng ko hạt:5000
hồng xiêm gép:15000
hồng xiêm chiết:25000
khế ngọt :5000
chanh 4 mùa 4500
chanh leo 3500
ổi đài loan :6500
ổi 4 mùa 6500
đại táo ;6500
cây sấu 5500
 


Bài viết có nội dung tương tự
  • cung cấp các giống cây ăn quả
    • Thread starter bán giống cây dược liệu
    • Ngày gửi


  • Back
    Top