cung cấp cây mắc ca giống và mắt ghép

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
T

tiến đàm

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: khoái châu - hưng yên
- Tel, Fax: 03213916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

<p>hiện nay nh&agrave; vườn ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khả năng cung cấp mắt gh&eacute;p v&agrave; c&acirc;y giống mắc ca với số lượng lớn vậy nếu doanh nghi&ecirc;p hoặc nh&agrave; vườn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin lien hệ theo số 0983 916780 &lt; anh đ&agrave;m &gt; </p><p>rất mong dc hợp t&aacute;c </p>
 
Back
Top