cung cấp cây táo giống các loại số lương không hạn chế

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
- Tel, Fax: 0983 916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

hàng năm chúng tôi cung cấp ra thi trường trong nước hàng 20 - 50 vạn cây táo giống như táo đào muộn , táo đào vàng , táo ấn độ , táo gia lộc , ...và 1 số loại như
- Bưởi Diễn. Bưởi đoan hùng, Bưởi đỏ…
- Cam xành, Cam đường canh,
- Táo: Xuân 21, Đại Táo, Đào Vàng, H12, H32, Gia Lộc, Táo Đài Loan…
- Ổi Đài Loan, Ổi Tứ Quý, Ổi Đông Dư, Ổi không hạt
- Xoài Đài Loan, Xoài Úc lá vặn...
- Khế ngọt: Quả xanh, quả vàng
- Hồng xiêm- Xuân Đỉnh, Hồng xiêm xoài.
- Nhãn Hương Chi, Nhãn Muộn (Đại Thành-Hà Tây )
-Chanh ta. Chanh đào, Chanh tứ mùa
- Cây Sấu
- Cây Vải thiều
- Cây hồng


Và các loại cây ăn quả khác theo nhu cầu cụ thể của Quý khách hàng. Tôi sẽ hướng dẫn trình kỹ từ khi chuẩn bị trồng, chăm sóc, phòng trừ BVTV cho đến khi thu hoạch sản phẩm, , bảo đảm chất lượng giống. Nhận vận chuyển cây qua xe khách tới tận tay khách hàng.
Mọi chi tiết xin liên hệ: theo địa chỉ trên rất mong dc hợp tác
 

Last edited:
#4
hàng năm chúng tôi cung cấp ra thi trường trong nước hàng 20 - 50 vạn cây táo giống như táo đào muộn , táo đào vàng , táo ấn độ , táo gia lộc , ...và 1 số loại như
- Bưởi Diễn. Bưởi đoan hùng, Bưởi đỏ…
- Cam xành, Cam đường canh,
- Táo: Xuân 21, Đại Táo, Đào Vàng, H12, H32, Gia Lộc, Táo Đài Loan…
- Ổi Đài Loan, Ổi Tứ Quý, Ổi Đông Dư, Ổi không hạt
- Xoài Đài Loan, Xoài Úc lá vặn...
- Khế ngọt: Quả xanh, quả vàng
- Hồng xiêm- Xuân Đỉnh, Hồng xiêm xoài.
- Nhãn Hương Chi, Nhãn Muộn (Đại Thành-Hà Tây )
-Chanh ta. Chanh đào, Chanh tứ mùa
- Cây Sấu
- Cây Vải thiều
- Cây hồngLink: http://agriviet.com/home/threads/36...ac-loai-so-luong-khong-han-che-#ixzz1hJU2v6Cr
 
#5
hàng năm chúng tôi cung cấp ra thi trường trong nước hàng 20 - 50 vạn cây táo giống như táo đào muộn , táo đào vàng , táo ấn độ , táo gia lộc , ...và 1 số loại như
- Bưởi Diễn. Bưởi đoan hùng, Bưởi đỏ…
- Cam xành, Cam đường canh,
- Táo: Xuân 21, Đại Táo, Đào Vàng, H12, H32, Gia Lộc, Táo Đài Loan…
- Ổi Đài Loan, Ổi Tứ Quý, Ổi Đông Dư, Ổi không hạt
- Xoài Đài Loan, Xoài Úc lá vặn...
- Khế ngọt: Quả xanh, quả vàng
- Hồng xiêm- Xuân Đỉnh, Hồng xiêm xoài.
- Nhãn Hương Chi, Nhãn Muộn (Đại Thành-Hà Tây )
-Chanh ta. Chanh đào, Chanh tứ mùa
- Cây Sấu
- Cây Vải thiều
- Cây hồng


Link: http://agriviet.com/home/threads/36...ac-loai-so-luong-khong-han-che-#ixzz1hc4TWrRK
 
#6
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
- Tel, Fax: 0983 916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

hàng năm chúng tôi cung cấp ra thi trường trong nước hàng 20 - 50 vạn cây táo giống như táo đào muộn , táo đào vàng , táo ấn độ , táo gia lộc , ...và 1 số loại như
- Bưởi Diễn. Bưởi đoan hùng, Bưởi đỏ…
- Cam xành, Cam đường canh,
- Táo: Xuân 21, Đại Táo, Đào Vàng, H12, H32, Gia Lộc, Táo Đài Loan…
- Ổi Đài Loan, Ổi Tứ Quý, Ổi Đông Dư, Ổi không hạt
- Xoài Đài Loan, Xoài Úc lá vặn...
- Khế ngọt: Quả xanh, quả vàng
- Hồng xiêm- Xuân Đỉnh, Hồng xiêm xoài.
- Nhãn Hương Chi, Nhãn Muộn (Đại Thành-Hà Tây )
-Chanh ta. Chanh đào, Chanh tứ mùa
- Cây Sấu
- Cây Vải thiều
- Cây hồngLink: http://agriviet.com/home/threads/36...ac-loai-so-luong-khong-han-che-#ixzz1hzX3iyoM
 
#7
hàng năm chúng tôi cung cấp ra thi trường trong nước hàng 20 - 50 vạn cây táo giống như táo đào muộn , táo đào vàng , táo ấn độ , táo gia lộc , ...và 1 số loại như
- Bưởi Diễn. Bưởi đoan hùng, Bưởi đỏ…
- Cam xành, Cam đường canh,
- Táo: Xuân 21, Đại Táo, Đào Vàng, H12, H32, Gia Lộc, Táo Đài Loan…
- Ổi Đài Loan, Ổi Tứ Quý, Ổi Đông Dư, Ổi không hạt
- Xoài Đài Loan, Xoài Úc lá vặn...
- Khế ngọt: Quả xanh, quả vàng
- Hồng xiêm- Xuân Đỉnh, Hồng xiêm xoài.
- Nhãn Hương Chi, Nhãn Muộn (Đại Thành-Hà Tây )
-Chanh ta. Chanh đào, Chanh tứ mùa
- Cây Sấu
- Cây Vải thiều
- Cây hồng


Link: http://agriviet.com/home/threads/36...ac-loai-so-luong-khong-han-che-#ixzz1kdZV0qAh
 

#8
hàng năm chúng tôi cung cấp ra thi trường trong nước hàng 20 - 50 vạn cây táo giống như táo đào muộn , táo đào vàng , táo ấn độ , táo gia lộc , ...và 1 số loại như
- Bưởi Diễn. Bưởi đoan hùng, Bưởi đỏ…
- Cam xành, Cam đường canh,
- Táo: Xuân 21, Đại Táo, Đào Vàng, H12, H32, Gia Lộc, Táo Đài Loan…
- Ổi Đài Loan, Ổi Tứ Quý, Ổi Đông Dư, Ổi không hạt
- Xoài Đài Loan, Xoài Úc lá vặn...
- Khế ngọt: Quả xanh, quả vàng
- Hồng xiêm- Xuân Đỉnh, Hồng xiêm xoài.
- Nhãn Hương Chi, Nhãn Muộn (Đại Thành-Hà Tây )
-Chanh ta. Chanh đào, Chanh tứ mùa
- Cây Sấu
- Cây Vải thiều
- Cây hồngLink: http://agriviet.com/home/threads/36...ac-loai-so-luong-khong-han-che-#ixzz1l66pD9H4
 
#9
hàng năm chúng tôi cung cấp ra thi trường trong nước hàng 20 - 50 vạn cây táo giống như táo đào muộn , táo đào vàng , táo ấn độ , táo gia lộc , ...và 1 số loại như
- Bưởi Diễn. Bưởi đoan hùng, Bưởi đỏ…
- Cam xành, Cam đường canh,
- Táo: Xuân 21, Đại Táo, Đào Vàng, H12, H32, Gia Lộc, Táo Đài Loan…
- Ổi Đài Loan, Ổi Tứ Quý, Ổi Đông Dư, Ổi không hạt
- Xoài Đài Loan, Xoài Úc lá vặn...
- Khế ngọt: Quả xanh, quả vàng
- Hồng xiêm- Xuân Đỉnh, Hồng xiêm xoài.
- Nhãn Hương Chi, Nhãn Muộn (Đại Thành-Hà Tây )
-Chanh ta. Chanh đào, Chanh tứ mùa
- Cây Sấu
- Cây Vải thiều
- Cây hồng


Và các loại cây ăn quả khác theo nhu cầu cụ thể của Quý khách hàng. Tôi sẽ hướng dẫn trình kỹ từ khi chuẩn bị trồng, chăm sóc, phòng trừ BVTV cho đến khi thu hoạch sản phẩm, , bảo đảm chất lượng giống. Nhận vận chuyển cây qua xe khách tới tận tay khách hàng.
Mọi chi tiết xin liên hệ: theo địa chỉ trên rất mong dc hợp tácLink: http://agriviet.com/home/threads/36...ac-loai-so-luong-khong-han-che-#ixzz1nDchI1id
 
Top