Cung cấp cây xoan non từ 30-40cm

  • Thread starter LÊ VÄ‚N THẢO
  • Ngày gửi
L

LÊ VĂN THẢO

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ VĂN THẢO
- Địa chỉ: THANH HÓA
- Tel, Fax: 0912823124 ::: FaX
- email: thaovs3@gmail.com
================================

Cung cấp cây con xoan cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu số lượng lớn.
 


chao ban thao

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ VĂN THẢO
- Địa chỉ: THANH HÓA
- Tel, Fax: 0912823124 ::: FaX
- email: thaovs3@gmail.com
================================

Cung cấp cây con xoan cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu số lượng lớn.
Ban cho biet giong xoan cua ban la xoan gi,gia bao nhieu tien/cay?
 


Back
Top