Cung cấp chả lụa chất lượng cao

  • Thread starter nthduong33
  • Ngày gửi
N

nthduong33

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Duong Nguyen
- Địa chỉ: Cần thơ
- Tel, Fax: 0939265747
- email: duong.nguyen.ptit@gmail.com
================================

<p>Cơ sở sx Chả lụa KIM NG&Acirc;N chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng thực phẩm chả lụa chất lượng cao. L&agrave; doanh nghiệp c&oacute; tiếng khắp v&ugrave;ng Vĩnh Thạnh-tp.Cần thơ.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng chả lụa với số lượng lớn phục vụ cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, si&ecirc;u thị,....</p><p>Mọi th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ:</p><p>3990 TT.Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, Tp.Cần thơ</p><p>ĐT: 07103 856 405 DĐ: 0939265747 <br /></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx