CUNG CẤP CHANH ĐÀO VÀ CAM ĐƯỜNG CANH SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ RẺ NHẤT MIỀN BẮC

#1
<p align="center"><strong>CUNG CẤP CHANH Đ&Agrave;O V&Agrave; CAM ĐƯỜNG CANH S&Oacute; LƯỢNG LỚN V&Agrave; GI&Aacute; PH&Ugrave; HỢP VƠI C&Aacute;C B&Aacute;C ĐAM M&Ecirc; C&Acirc;Y&nbsp;L&Agrave;M GI&Agrave;U TỪ N&Ocirc;NG NGHIỆP&nbsp;ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIỐNG TỐT, KHỎE, CHUẨN GIỐNG..... TƯ VẤN KỸ THUẬT TRỒNG V&Agrave; CHĂM S&Oacute;C PH&Ograve;NG TRỪ S&Acirc;U BỆNH.</strong></p><p align="center"><strong>CHUY&Ecirc;N TƯ VẤN V&Agrave; CUNG ỨNG THUỐC TRỪ S&Acirc;U BỆNH ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐỐI TƯỢNG C&Acirc;Y TRỒNG.</strong></p><p>
<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP: ĐỨC LỢI
- Địa chỉ: LỤC NGẠN - BẮC GIANG
- Điện thoại: 0985056486 - Fax:
- email: nguyenducloi85@gmail.com
 

nguyenluc

Giá trị của nền nông nghiệp bền vững!
#2
Cam ruột đỏ ghép gốc cam ba lá.
P/S: Bán hạt giống cây giống cam ba lá dùng làm gốc ghép họ cam chanh bưởi phật thủ. Hệ rễ phát triển nhanh mạnh, ăn sâu, cây khỏe lên nhanh, mạnh, tỉ lệ ghép ăn cây gần 100%, chịu khô hạn, chịu lạnh tốt nhất trong họ cây có múi hiện nay. Dùng cam ba lá làm gốc ghép cho cam ruột đỏ, cam vinh, cam v2, cam Cao Phong, cam đường canh, chanh đào, chanh dây, chanh ta, bưởi diễn, bưởi đoan hùng, bưởi phúc trạch... Hạt chuẩn, cây chuẩn. Số hạt/kg cao khoảng 4000 hạt/kg.
Điện thoại: 0976530136 - Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên