CUNG CẤP CHANH DÂY (MAC MAC)

  • Thread starter Minh Thành
  • Ngày gửi
M

Minh Thành

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Thành
- Địa chỉ: Q9.tphcm
- Tel, Fax: 01649672285
- email: cafeden07202@gmail.com.vn
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse"><div><strong><span style="font-weight: normal">T&ocirc;i cung cấp số lượng lớn</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: normal" /><u>CHANH D&Acirc;Y,(MAC MAC),</u></strong></div><div>L&agrave; loại chanh d&acirc;y Đ&Agrave;i loan,loại xuất khẩu rất ngon,bổ dưỡng,nhiều vitaminC</div><div>d&ugrave;ng l&agrave;m nước giải kh&aacute;t,đặt biệt trong mua nắng n&oacute;ng.</div><div>được trồng L&acirc;m đồng, Gi&aacute; tốt&nbsp;</div><div>li&ecirc;n hệ:Th&agrave;nh &nbsp;01649672285</div><div><a target="_blank" style="color: #2a5db0" href="mailto:email%3Acafeden07202@gmail.com.vn">email:cafeden07202@gmail.com.vn</a></div><div>&nbsp;thank!</div><div><br /></div></span>
 


Back
Top