Cung cấp củ cải muối với số lượng lớn Giá Sỉ

  • Thread starter NhuY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NhuY

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NhuY
- Địa chỉ: Q12 TP_Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: phuongduy2010@gmail.com
================================

<font size="3">Cần cung cấp củ cải muối (X&aacute; bấu) với số lượng lớn gi&aacute; cả hợp l&yacute; (<font color="#cc3300">6000-7000d/kg t&ugrave;y số lượng mua</font>), nếu cửa h&agrave;ng, sạp, x&iacute; nghiệp hay c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 01219631199 gặp anh Như &Yacute;.<br /> Note:nguồn h&agrave;ng từ <font color="#cc0000">Vĩnh Ch&acirc;u S&oacute;c Trăng</font>.</font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top