Bán cung cấp củ đinh lăng tươi , khô số lượng lớn

#1
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu
xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
 

Last edited:
#2
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi ngườiLink: http://agriviet.com/home/threads/115016-cung-cap-cu-dinh-lang-tuoi-kho-so-luong-lon#ixzz2AZ42YoaU
 
#3
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người


Link: http://agriviet.com/home/threads/115016-cung-cap-cu-dinh-lang-tuoi-kho-so-luong-lon#ixzz2At9M4TR5
 
#4
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

Link: http://agriviet.com/home/threads/115016-cung-cap-cu-dinh-lang-tuoi-kho-so-luong-lon#ixzz2B4yI7Er9
 
#5
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
 
#6
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

Link : http://agriviet.com/home/threads/115016-cung-cap-cu-dinh-lang-tuoi-kho-so-luong-lon#ixzz2Bjr1mRfe
 
#7
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người


Link : http://agriviet.com/home/threads/115016-cung-cap-cu-dinh-lang-tuoi-kho-so-luong-lon#ixzz2BuyEnXRi
 

#8
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
 
#9
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn 1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu xin hãy liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm 190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên đt : 0983 916780email : tiendam1958@gmail.comrất mong được hợp tác với mọi người
 
#10
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn 1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu xin hãy liên hệ theo địa chỉ mr : nguyễn tiến đàm 190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên đt : 0983 916780email : tiendam1958@gmail.comrất mong được hợp tác với mọi người
 
#11
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu
xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

Link : http://agriviet.com/home/threads/115016-cung-cap-cu-dinh-lang-tuoi-kho-so-luong-lon#ixzz2J3LgDTPa
 
#12
[h=2]
cung cấp củ đinh lăng tươi , khô số lượng lớn[/h]
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu
xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

--------

[h=2]
cung cấp củ đinh lăng tươi , khô số lượng lớn[/h]
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu
xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
 
Last edited:
#14
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu
xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người


Link : http://agriviet.com/home/threads/11...ang-tuoi-kho-so-luong-lon/page2#ixzz2ONXiqzro
 
#15
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu
xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
 
#16
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu
xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người


Link : http://agriviet.com/home/threads/115016-cung-cap-cu-dinh-lang-tuoi-kho-so-luong-lon#ixzz2Qe9uJM7g
 
#17
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu
xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người


Link : http://agriviet.com/home/threads/115016-cung-cap-cu-dinh-lang-tuoi-kho-so-luong-lon#ixzz2RDAOFIQA
 
#18
hiện nay chúng tôi đang cung cấp củ đinh lăng tươi , khô với số lượng lớn
1 năm ước chừng chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 - 5 tấn củ ra thị trường
nếu ai có nhu cầu mua củ nặng từ 2- 5 kg để ngâm rượu
xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mê sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx