cung cấp củ sen số lượng ổn định

#1
hộ gia đình có nhu cầu cung cấp số lượng lơn củ sen.vậy hộ gia đình nào có nhu cầu trông xin liên hệ.hướng dẫn ky thuật trồng.han hạnh hợp tác.