Cung cấp dê giống

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm Nghiên Cứu Dê và Thỏ Sơn tây
XUân Khanh - Sơn tây - Hà nội> Đt 0433838341. Hoặc có thể liên hệ với anh Nguyễn Văn Sao. ĐT 0985 222 342. Đây là Trung tâm Nuôi dê lớn nhất cả nước. Cung cấp các giống dê sữa, dê thịt nội và ngoại nhập
 
Back
Top