Cung cấp dế thịt, bọ cạp, cá sấu và tắc kè

  • Thread starter duong_lam
  • Ngày gửi
D

duong_lam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu thương mại tổng hợp Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

<p>HTX ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i Đường L&acirc;m chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại đặc sản như bọ cạp, c&aacute; sấu, dế m&egrave;n v&agrave; tắc k&egrave;.</p><p>Đảm bảo chất lượng VSANTP v&agrave; số lượng ổn định.</p>
 


up up cho bác nè

up up
cho thêm phát triển nghề dế

up up
cho thêm phát triển nghề dế
 


Back
Top