CUNG CẤP DẾ THỊT, DẾ GIỐNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT NUÔI DẾ MIỄN PHÍ

  • Thread starter Ông Mát
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ã

Ông Mát

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ông Mát
- Địa chỉ: số 10, ngõ 64, phố Phan Đình Giót, Phương LIệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Tel, Fax: 0944641728 ::: FaX
- Email: xtas_and_nen@yahoo.com
================================

<p>B&aacute;n Dế giống &amp; tư vấn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i dế cho những người về hưu ở H&agrave; Nội hoặc x&acirc;y dựng trang trại nu&ocirc;i dế ở ngoại th&agrave;nh. Cung cấp Dế thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng<br /></p><p>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ &ocirc;ng M&aacute;t:</p><p>Địa chỉ:&nbsp; số 10, ng&otilde; 64, phố Phan Đ&igrave;nh Gi&oacute;t, Phương LIệt, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội</p><p>Đi&ecirc;n thoại: (043)8643959</p><p>Di động:&nbsp; 0944 641 728&nbsp; <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top