CUNG CẤP DÔNG THỊT - GIÔNG GIỐNG ĐÂY BÀ CON !!!! GIÁ TỐT NHẤT !!!

  • Thread starter xuantruong980
  • Ngày gửi
X

xuantruong980

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuan truong
- Địa chỉ: 32/4X - tổ 15 - Kp1 - P.Tân Hiệp - Biên Hoà - Đồng nai
- Tel, Fax: 0613.990.476
- email: xuantruong980@yahoo.com
================================

<font size="2"><font size="2" /><font size="2">Chuy&ecirc;n cung cấp d&ocirc;ng giống ,d&ocirc;ng thịt cho nh&agrave; h&agrave;ng , hộ gia </font><font face="Arial" size="2">đ</font><font size="2">&igrave;nh muốn ph&aacute;t triền nghề nu&ocirc;i d&ocirc;ng - giống </font><font face="Arial" size="2">đả</font><font size="2">m bảo chất l</font><font face="Arial" size="2">&yacute;ợ</font><font size="2">ng ( giống to ) gi&aacute; cả phải ch</font><font face="Arial" size="2">ă</font><font size="2">ng !!!! cung cấp - h</font><font face="Arial" size="2">&yacute;ớ</font><font size="2">ng dẫn ph</font><font face="Arial" size="2">&yacute;&otilde;</font><font size="2">ng ph&aacute;p nu&ocirc;i !!</font></font><font size="2"> <p>LH : Xu&acirc;n Tr<font face="Arial" size="2">&yacute;ờ</font><font size="2">ng </font></p></font><font face="Arial" size="2"><p>Đ<font face="Times New Roman" size="2">c : 32/4X - tổ 15 - Kp1 - P.T&acirc;n Hiệp - Bi&ecirc;n Ho&agrave; - </font><font face="Arial" size="2">Đ</font><font size="2"><font face="Times New Roman">ồng nai </font></font></p></font><font face="Arial" size="2">Đ</font><font size="2"><font face="Times New Roman">t : 0613.990.476 --------- 0903.677.324 </font></font><font size="2"><p>Email : xuantruong980@yahoo.com</p></font>
 


Chào anh Trường!
Anh vui lòng gửi bảng báo giá và qui cách con giống (kích thước, đực - cái) cho tôi nhé phuctruongcong@gmail.com
Xin cảm ơn anh và mong tin. Chúc anh sức khỏe và đắt hàng!
 


Back
Top