Cung cấp gà ác - gà tre

  • Thread starter duylan
  • Ngày gửi
D

duylan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: duylan
- Địa chỉ: Tân An - Long An
- Tel, Fax: 094609690248 ::: FaX
- email: minhduyp@gmail.com
================================

<p><font size="2">Nhận cung cấp g&agrave; &aacute;c ( g&agrave; ri ) thịt đủ mọi k&iacute;ch cỡ, con giống, trứng. Nhận cung cấp g&agrave; l&agrave;m sạch cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn đảm bảo g&agrave; tươi (g&agrave; n&oacute;ng).Đảm bảo chất lượng, gi&aacute; cả cạnh tranh, đảm bảo chất lượng đồng đều ở tất cả c&aacute;c lần giao h&agrave;ng theo y&ecirc;u cầu.(Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể đổi trả lại nếu h&agrave;ng kh&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu).</font></p><p><font size="2">Nhận cung cấp g&agrave; tre thịt, nu&ocirc;i kiểng. Đặc biệt giống g&agrave; tre được lai từ g&agrave; tre Th&aacute;i v&agrave; g&agrave; tre Việt với h&igrave;nh thể đẹp gi&aacute; cả lại ph&ugrave; hợp.</font></p><p><font size="2">Nếu c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ <font size="3">0946 969 248</font> gặp </font><font size="3">DUY</font></p>
 


Ai cần liên hệ mình nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Giá cả phải chăng , hàng đảm bảo chất lượng.
 
Ai có nhu cầu liên hệ với mình nha!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0946 969 248
 Back
Top