Cung cấp Gà Ai Cập, Gà H'Mông nuôi làm cảnh

  • Thread starter Lê Bảo
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Bảo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Bảo
- Địa chỉ: Thạnh Nhựt -Gò Công Tây - Tiền Giang
- Tel, Fax: 0908 964 992 - 0913 964 992
- email: baochau.vs@gmail.com
================================

<p>Qu&yacute; vị Sư K&ecirc; muốn sưu tầm&nbsp;giống g&agrave; mới&nbsp;để nu&ocirc;i l&agrave;m cảnh&nbsp;vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với em 0908.964 992- 0913 964 992 hoặc email <a href="mailto:baochau.vs@gmail.com">baochau.vs@gmail.com</a>.&nbsp;Em cũng c&oacute; g&agrave; thịt nữa, c&aacute;c p&aacute;c nhớ &ocirc;la&nbsp; cho em nh&eacute;! Gi&aacute; hữu nghị cho P&aacute;c n&agrave;o thiện ch&iacute;! Mại....dz&ocirc;..&ocirc;..&ocirc;...&ocirc;...G&agrave; cảnh rẽ m&agrave; đẹp đ&acirc;..&acirc;..&acirc;y!</p><p>C&aacute;m ơn qu&iacute; vị Sư k&ecirc;.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top