Cung cấp gà cho các nhà hàng quán ăn trong thành phố

tranminhtoan

Thành viên mới
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Toàn
- Địa chỉ: Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0977932942
- email: langtu_datinh77992000@yahoo.com.vn
================================

<strong><font size="3"><font face="Calibri">Cung cấp g&agrave; cho c&aacute;c qu&aacute;n ăn, nh&agrave; h&agrave;ng khu vực th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh;<br /></font></font></strong><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +<strong>G&agrave; ta</strong>: 70000/kg.
gaH.jpg
</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">+<strong>G&agrave; sao</strong>: 1.6 -&gt;1.8kg 105000/con.</font></p><p class="MsoNormal">
gasao4.jpg
</p><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">+<strong>G&agrave; hmong</strong>: 70000/kg</font></p><font face="Calibri" size="3"><p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +<strong>G&agrave; &aacute;c</strong> 250-&gt;300g 16000/con.</p><p class="MsoNormal">
gc250g.jpg
&nbsp;</p></font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">G&agrave; ta,g&agrave; sao,g&agrave; hmong m&igrave;nh cung cấp đủ size theo y&ecirc;u cầu.</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ m&igrave;nh qua sdt: <strong>0977932942</strong> gặp To&agrave;n hoặc <strong>0988335554</strong> gặp Ch&iacute;n.Rất vui được hợp t&aacute;c .Ch&uacute;c b&aacute;n đắt h&agrave;ng </font></p>
 


Nam Phong

Lữ khách
Cho tôi hỏi anh có bán gà sao giống hay ko? Trọng lượng và tháng tuổi như thế nào? Giá cả như thế nào? Liên hệ với tôi qua sdt : 0904 504 585
 


Top