Cung cấp gà cho các nhà hàng quán ăn trong thành phố

  • Thread starter tranminhtoan
  • Ngày gửi
T

tranminhtoan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Toàn
- Địa chỉ: Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0977932942
- email: langtu_datinh77992000@yahoo.com.vn
================================

<strong><font size="3"><font face="Calibri">Cung cấp g&agrave; cho c&aacute;c qu&aacute;n ăn, nh&agrave; h&agrave;ng khu vực th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh;<br /></font></font></strong><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +<strong>G&agrave; ta</strong>: 70000/kg.
gaH.jpg
</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">+<strong>G&agrave; sao</strong>: 1.6 -&gt;1.8kg 105000/con.</font></p><p class="MsoNormal">
gasao4.jpg
</p><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">+<strong>G&agrave; hmong</strong>: 70000/kg</font></p><font face="Calibri" size="3"><p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +<strong>G&agrave; &aacute;c</strong> 250-&gt;300g 16000/con.</p><p class="MsoNormal">
gc250g.jpg
&nbsp;</p></font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">G&agrave; ta,g&agrave; sao,g&agrave; hmong m&igrave;nh cung cấp đủ size theo y&ecirc;u cầu.</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ m&igrave;nh qua sdt: <strong>0977932942</strong> gặp To&agrave;n hoặc <strong>0988335554</strong> gặp Ch&iacute;n.Rất vui được hợp t&aacute;c .Ch&uacute;c b&aacute;n đắt h&agrave;ng </font></p>
 


Cho tôi hỏi anh có bán gà sao giống hay ko? Trọng lượng và tháng tuổi như thế nào? Giá cả như thế nào? Liên hệ với tôi qua sdt : 0904 504 585
 
minh co ban.ga 1,2kg gia 85000/con.ga 3th tuoi.
0977932942 alo minh Toan
 


Back
Top