cung cấp gà H'mông

  • Thread starter simpleman0983
  • Ngày gửi
S

simpleman0983

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty Ánh Trăng
- Địa chỉ: huyện Mỏ Cày, Bến Tre
- Tel, Fax: 075 3676633
- email: anhtrangfarm@gmail.com
================================

<p>cung cấp g&agrave; H'm&ocirc;ng giống, số lượng sỉ v&agrave; lẻ, gi&aacute; cả từ 25.000-35000 d/con</p><p>&nbsp;số lượng &iacute;t c&oacute; ngay, số lượng nhiều cần đặt trước</p><p>g&agrave; từ 1- 2 th&aacute;ng tuổi</p><p>gi&aacute; từ 5 ng&agrave;y tuổi t&ugrave;y theo sẽ c&oacute; gi&aacute; hợp l&yacute; theo khối lượng. <br /></p>
 
Back
Top