Cung cấp gà ri (gà ác) cấ đông

  • Thread starter duylan
  • Ngày gửi
D

duylan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DUY
- Địa chỉ: Long An
- Tel, Fax: ::: FaX 0946969248
- email: minhduyp@gmail.com
================================

<p><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp g&agrave; ri (g&agrave; &aacute;c) đ&atilde; được cấp đ&ocirc;ng. Đảm bảo nguồn g&agrave; sạch c&oacute; giấy kiểm dịch, g&agrave; tươi 100%.&nbsp;Số lượng kh&ocirc;ng hạn chế. Gi&aacute; cả cạnh tranh, nguồn g&agrave; ổn định.Nhận giao h&agrave;ng tận nơi( c&aacute;c khu vực phhụ cận).</font></p><p><font size="2">- g&agrave; size hầm thuốc &gt;200g đ&oacute;ng g&oacute;i 10con/g&oacute;i.</font></p><p><font size="2">- g&agrave; lớn 800g-1000g đ&oacute;ng g&oacute;i 1con/g&oacute;i.</font></p><p><font size="2">Nhận cung cấp g&agrave; cho c&aacute;c Cty thực phẩm .</font></p><p><font size="2">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ <font color="#ff3333" size="3">0946 969 248</font> gặp DUY hoặc <a href="mailto:minhduyp@gmail.com">minhduyp@gmail.com</a></font></p><p><font size="2">Rất vui được hợp t&aacute;c .</font></p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top