Cung cấp Gà Sao thịt, Gà Sao Xông Khói, Gà H'mông thịt

  • Thread starter CÔNG TY TNHH TM-DV-SX SAO VÀNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TNHH TM-DV-SX SAO VÀNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH TM-DV-SX SAO VÀNG
- Địa chỉ: 87A/9 - Phan Văn Hân - Phường 17 - Q.BT - TP.HCM
- Tel, Fax: 08.3505.82.78 - Fax: 08.35144715
- email: saovang.goldstar
================================

C&ocirc;ng Ty TNHH TM &ndash; DV &ndash;SX SAO V&Agrave;NG<strong> <br />ĐC: 87/9A Phan Van Han - P17 - Q.BT<br />ĐT: 08.3505.8278 &ndash; Fax: 08. 3514.4715<br /><br />Chuy&ecirc;n cung cấp </strong>G&agrave; Sao thịt, G&agrave; Sao x&ocirc;ng Kh&oacute;i, G&agrave; H'm&ocirc;ng thịt<br /><br /><strong>Nhằm mục đ&iacute;ch l&agrave;m phong ph&uacute;, đa dạng nền ẩm thực của VN c&ocirc;ng ty h&acirc;n hạnh giới thiệu nguồn thực phẩm mới hấp dẫn, đầy dinh dưỡng,... cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng đ&oacute; l&agrave; thịt g&agrave; Sao, g&agrave; H'm&ocirc;ng.<br />Chế biến thịt g&agrave; th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n ăn như g&agrave; nướng, g&agrave; nướng lu, g&agrave; rang muối, g&agrave; hấp l&ograve; vi s&oacute;ng, lẩu g&agrave; với c&aacute;c m&oacute;n rau qu&ecirc;...<br />&bull; Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; trang trại nhằm đảm bảo nguồn cung cấp ổn định. <br />&bull; Phương thức giao h&agrave;ng lu&ocirc;n đ&aacute;p ứng theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng. <br />&bull; Đảm bảo kh&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;m lượng kh&aacute;ng sinh, hormon tăng trưởng g&acirc;y hại đến sức khỏe người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. <br />&bull; G&agrave; được đội ngũ c&aacute;n bộ th&uacute; y kiểm dịch chặt chẽ trước v&agrave; sau khi xuất chuồng. <br />&bull; Được sở y tế chứng nhận Vệ Sinh An To&agrave;n Thực Phẩm. <br />&bull; G&agrave; Sao x&ocirc;ng kh&oacute;i theo gia vị v&agrave; kỹ thuật từ Tiệp Khắc.<br />Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất cảm ơn sự quan t&acirc;m của qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; sớm mong sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch với c&ocirc;ng ty. Rất mong được được gặp qu&yacute; kh&aacute;ch để b&agrave;n bạc r&otilde; r&agrave;ng, cụ thể v&agrave; chi tiết hơn.<br /></strong><p><strong>&nbsp;</strong></p>A.Trung: 0917.648.578 &nbsp;(Trưởng ph&ograve;ng Kinh Doanh)<br /><p><strong><font face="VNI-Times" size="3">&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font face="VNI-Times" size="3" /></strong></p>&nbsp;
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top