Cung cấp gà sao

  • Thread starter châu
  • Ngày gửi
C

châu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Châu
- Địa chỉ: Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
- Tel, Fax: 0989 280 209
- email: tvc1511@gmail.com
================================

<ul><li><font size="3"><strong>B&aacute;n G&agrave; sao con giống, số lượng tương đối lớn</strong><br /> (<em>Giao h&agrave;ng tận nơi</em> v&agrave; <em>hỗ trợ kỹ thuật</em>)<br /><strong><em>Địa chỉ li&ecirc;n hệ:</em></strong></font></li><li><font size="3">Ch&acirc;u - 26/4 tổ 3, KP1, phường Bửu Long, Bi&ecirc;n H&ograve;a, Đồng Nai.<br /> Hoặc 5 T&ugrave;ng - ấp 2, T&acirc;n Trụ , Long An. <br /></font></li><li><font size="3">Đt: 0722 217 616 hoặc 0904 495 542 <br /></font></li><li><strong><font size="3">TR&Acirc;N TRỌNG K&Iacute;NH CH&Agrave;O!</font></strong></li></ul><!--Session data-->
 


Anh cho hỏi giá con giống thế nào, nhận vận chuyển cách Đồng Nai khoảng 500km được không và phương thức thanh toán thế nào?
 


Back
Top