CUNG CẤP GÀ TRE CÁC LOẠI

  • Thread starter ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG
- Địa chỉ: BÌNH TÂN-TPHCM
- Tel, Fax: 0989.725.755 ::: FaX
- email: trongkinhdo@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n một số g&agrave; tre kiểng v&agrave; giống c&aacute;c loại.c&aacute;c Anh/Chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay từ b&acirc;y giờ với Trọng(0989.725.755).Thanks</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top