CUNG CẤP GÀ TRE ĐÁ-KIỂNG,GÀ SAO THỊT

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI GÀ SAO BẾN TRE
- Địa chỉ: ÂP1 -XÃ LƯƠNG QUỚI-GIỒNG TRÔM -BẾN TRE
- Tel, Fax: 0753882266 ::: FaX 0753882266
- email: vuthien7874@yahoo.com
================================

<p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHO NHỮNG TAY CHƠI G&Agrave; TRE KIỂNG,Đ&Aacute; Ở S&Agrave;I G&Ograve;N ĐẦU RA LU&Ocirc;N ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I LU&Ocirc;N C&Oacute; ĐẦY ĐỦ M&Agrave;U SẮC CŨNG NHƯ TRỌNG LƯỢNG</p><p>NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Ograve;N NHẬN CUNG CẤP G&Agrave; SAO THỊT SỈ LẼ CHO NHỮNG KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Y&Ecirc;U CẦU</p><p>XIN LI&Ecirc;N LẠC MR VŨ 0903932010</p>
 


Bác cho em xin bảng giá các loại ga tre nghe bác.
---------------
đặc biệt là ga tre tân châu, thái lan và campuchia
 
Last edited by a moderator:


Back
Top