cung cấp giống bơ đặc sản Tây Nguyên

  • Thread starter caygiongnamloc
  • Ngày gửi
C

caygiongnamloc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: caygiongnamloc
- Địa chỉ: T6-KrôngBúk-KrôngPắk-ĐăkLắk
- Tel, Fax: 0905456258
- email: vipnvn@gmail.com
================================

<p>cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang cung cấp c&aacute;c loại giống bơ chất lượng cao, gi&aacute; ưu đ&atilde;i. b&agrave; con n&agrave;o cần xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ mail v&agrave; số ĐT tr&ecirc;n</p>
 
Back
Top