CUNG CẤP GIONG CAY AN QUA CHAT LUONG TOT

  • Thread starter công ty TNHH giống Quốc Minh
  • Ngày gửi
C

công ty TNHH giống Quốc Minh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH giống Quốc Minh
- Địa chỉ: xa bang chau duc ba ria vung tau
- Tel, Fax: 0643 978 399, 0982 856 579
- email: caygiongquocminh@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH giống c&acirc;y trồng Quốc Minh trụ sở tại x&atilde; X&Agrave; BANG, huyện&nbsp;CH&Acirc;U ĐỨC, tỉnh&nbsp;BRVT cung cấp đầy đủ c&aacute;c giống c&acirc;y ăn quả chất lượng cao như: THANH TR&Agrave; NGỌT TH&Aacute;I LAN, THANH TR&Agrave; MỸ, SẦU RI&Ecirc;NG KANDAO TH&Aacute;I LAN, SẦU RI&Ecirc;NG MONTHONG TH&Aacute;I LAN, CHANEE TH&Aacute;I LAN, SẨU RI&Ecirc;NG RI6, CH&Ocirc;M CH&Ocirc;M RONGIEN TH&Aacute;I LAN, BƠ S&Aacute;P BO ĐNB 04 09 ĐỒNG NAI,&nbsp;V&Uacute; SỮA L&Ograve; R&Egrave;N TIỀN GIANG,&nbsp;ỔI KH&Ocirc;NG HẠT TH&Aacute;I LAN, MĂNG CỤT, M&Iacute;T&nbsp;TH&Aacute;I LAN, D&Acirc;U DA TH&Aacute;I LAN. B&Ograve;N BON TH&Aacute;I LAN,... TƯ VẤN KỸ THUẬT TRỒNG V&Agrave; CHĂM S&Oacute;C MIỄN PH&Iacute;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top