Bán Cung Cấp Giống Cây Chùm Ngây (Moringa) tại Thái Bình

  • Thread starter DoDung
  • Ngày gửi
D

DoDung

Guest
Hiện tại, ở Thái Bình em đang làm mô hình cung cấp cây giống chùm ngây/ Hạt giống cây chùm ngây cho bà con.
Cây giống đẹp, khỏe mạnh cao từ 25cm đến 30cm
Cô bác/ anh chị có nhu cầu mua cây giống/ hạt giống liên hệ với địa chỉ sau
Miss: DUNG
Email: dunghtk5@gmail.com
Sdt: 01695621988


GT31NM.jpg

tpws02P.jpg

GT31NM.jpg

Hiện tại, ở Thái Bình em đang làm mô hình cung cấp cây giống chùm ngây/ Hạt giống cây chùm ngây cho bà con.
Cây giống đẹp, khỏe mạnh cao từ 25cm đến 30cm
Cô bác/ anh chị có nhu cầu mua cây giống/ hạt giống liên hệ với địa chỉ sau
Miss: DUNG
Email: dunghtk5@gmail.com
Sdt: 01695621988


GT31NM.jpg

tpws02P.jpg

GT31NM.jpg
upppppppppp
Hiện tại, ở Thái Bình em đang làm mô hình cung cấp cây giống chùm ngây/ Hạt giống cây chùm ngây cho bà con.
Cây giống đẹp, khỏe mạnh cao từ 25cm đến 30cm
Cô bác/ anh chị có nhu cầu mua cây giống/ hạt giống liên hệ với địa chỉ sau
Miss: DUNG
Email: dunghtk5@gmail.com
Sdt: 01695621988


GT31NM.jpg

tpws02P.jpg

GT31NM.jpg


upppppppppp

553c91cc20b0b.jpg
 


Back
Top