Bán Cung Cấp Giống Cây Chùm Ngây (Moringa) tại Thái Bình

DoDung

Lữ khách
#1
Hiện tại, ở Thái Bình em đang làm mô hình cung cấp cây giống chùm ngây/ Hạt giống cây chùm ngây cho bà con.
Cây giống đẹp, khỏe mạnh cao từ 25cm đến 30cm
Cô bác/ anh chị có nhu cầu mua cây giống/ hạt giống liên hệ với địa chỉ sau
Miss: DUNG
Email: dunghtk5@gmail.com
Sdt: 01695621988

[DOUBLEPOST=1430032806][/DOUBLEPOST]
Hiện tại, ở Thái Bình em đang làm mô hình cung cấp cây giống chùm ngây/ Hạt giống cây chùm ngây cho bà con.
Cây giống đẹp, khỏe mạnh cao từ 25cm đến 30cm
Cô bác/ anh chị có nhu cầu mua cây giống/ hạt giống liên hệ với địa chỉ sau
Miss: DUNG
Email: dunghtk5@gmail.com
Sdt: 01695621988
upppppppppp
[DOUBLEPOST=1430032864][/DOUBLEPOST]
Hiện tại, ở Thái Bình em đang làm mô hình cung cấp cây giống chùm ngây/ Hạt giống cây chùm ngây cho bà con.
Cây giống đẹp, khỏe mạnh cao từ 25cm đến 30cm
Cô bác/ anh chị có nhu cầu mua cây giống/ hạt giống liên hệ với địa chỉ sau
Miss: DUNG
Email: dunghtk5@gmail.com
Sdt: 01695621988

[DOUBLEPOST=1430032806][/DOUBLEPOST]
upppppppppp