CUNG CẤP GIỐNG CÂY GIÁ TỊ ( GỔ TEK THÁI )

  • Thread starter hoanghienlagi
  • Ngày gửi
H

hoanghienlagi

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN Co.,Ltd
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,
- Tel, Fax: 0623 602868 ::: FaX 0623 872405 ::: FaX
- email: hoanghienlagi@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giống c&acirc;y Gi&aacute; Tị ( Gổ Tek Thai )c&aacute;c đơn vị c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cấu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ngay b&acirc;y giờ để chuẩn bị cho m&ugrave;a vụ 2010 .Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.</p><p>&nbsp;C&ocirc;ng ty TNHH HO&Agrave;NG HIỂN</p><p>414/3 Thống Nhất, TX Lagi, Tỉnh B&igrave;nh Thuận</p><p>Phone : 0623 602868</p><p>Fax : 062 872405</p><p>Email: <a href="http://agriviet.com/%22mailto:hoanghienlagi@gmail.com/%22">hoanghienlagi@gmail.com</a></p><p>Website : <a href="http://agriviet.com/%22http://www.hoanghienlagi.edv.vn//%22">http://www.hoanghienlagi.edv.vn</a></p><p>Mr : Ho&agrave;ng Hiển</p><p>Cell : 0913 647304</p>
 
Back
Top