Cung Cấp Giống Gia Cầm, Thủy Cầm Số Lượng Lớn.

  • Thread starter tranductuynh
  • Ngày gửi
T

tranductuynh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Gà Đức Tính
- Địa chỉ: Gia Kiệm, Thống Nhất, ĐN
- Tel, Fax: 0618600230 0985938431
- email: tuynh84@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện nay trại g&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c loại g&agrave; sau:<br /><br />- G&agrave; Sao: đủ mọi lứa tuổi.<br />- G&agrave; H'm&ocirc;ng.<br />- G&agrave; rừng<br />- G&agrave; Ta chất lượng cao.<br />- G&agrave; Ai Cập.<br />- G&agrave; Si&ecirc;u trứng.<br />- G&agrave; Lương Phượng.<br />- G&agrave; C&ocirc;ng nghiệp (CP, Japfa, Emivest).<br />..................<br /><br />Đảm bảo chất lượng Cao. Đặc biệt hỗ trợ đầu ra cho kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu.<br />Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Trại G&agrave; ĐỨC T&Iacute;NH sđt 0618600230, 0985938431 (A.T&iacute;nh).</p>
 


Cho em cái giá qua sdt 0914959791(hải) gà ta thả vườn 1 ngày tuổi nha a
 


Back
Top