cung cấp giống hoa ly trồng trong dịp tết

nguyenduong

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: kaka
- Địa chỉ: trâu quà gia lâm hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0986368802
- email: duongmilo@gmail.com
================================

<p>để đ&aacute;p ứng nhu cầu cần thiết về nguồn củ giống ha ly ly trong dịp tết dồi d&agrave;o v&agrave; gi&aacute; cả qu&aacute; cao c&aacute;c bạn h&atilde;y li&ecirc;n lạc cho m&igrave;nh để ghi t&ecirc;n v&agrave;o danh s&aacute;ch đật h&agrave;ng m&igrave;nh đảm bảo gi&aacute; cả sẻ phải chăng.sau khi đăng k&yacute; thi m&igrave;nh sẻ li&ecirc;n lạc cho c&aacute;c bạn sớm nh&acirc;t khi đả c&oacute; h&agrave;ng.ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</p>
 


nguyenthuhd

Lữ khách
mình ở Hải Dương, minh cung dang muốn mua giống hoa ly để trồng thử có bạn nào biết địa chỉ thì cho mình xin. Cam on rất nhiều!
 
P

phamngocanh

Guest
cho mình xin tài liệu trồng hoa lily để phục vụ dịp tết nguyên đán nay các bạn
 


Top