cung cấp giống Nhím bờm, Don

  • Thread starter thuyhoangxuan
  • Ngày gửi
T

thuyhoangxuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Xuân Thuỷ
- Địa chỉ: trung tâm cứu hộ động thực vật hoang dã quý hiếm vườn quốc gia cúc phương, xã cúc phương, huyện nho quan, tỉnh ninh bình
- Tel, Fax: 0915635615
- email: thuyhoangxuan@gmail.com
================================

<p align="justify">Hiện nay Trung t&acirc;m cứu hộ v&agrave; bảo tồn động thực vật hoang d&atilde; qu&iacute; hiếm Vườn quốc gia C&uacute;c Phương đ&atilde; nh&acirc;n nu&ocirc;i sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng trong điều kiện nu&ocirc;i nhốt về hia lo&agrave;i Nh&iacute;m bờm, Don (c&oacute; nguồn gốc ph&acirc;n bố tại khu vực thượng nguồn s&ocirc;ng m&atilde; Thanh Ho&aacute;) giống nh&iacute;m bờm thường sinh sản 2-3 lứa/năm, mỗi lứa từ 2-3 con. Giống Don sinh sản 2 lứa/năm, mỗi lứa từ 1-3 con. Trung t&acirc;m hiện nay đ&atilde; tiến h&agrave;nh dịch vụ về giống, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chăn nu&ocirc;i đặc biệt l&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i Don sinh sản, con giống đ&atilde; được Chi cục ki&ecirc;m l&acirc;m tỉnh Ninh B&igrave;nh cấp giấy ph&eacute;p g&acirc;y nu&ocirc;i sinh sản với mục đ&iacute;ch thương mại. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ tới Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Thủy ĐT 0915635615 Fax: 0303848088.</p>
 

C

cantruong

Nhà nông nghiệp dư
#2
Hay quá!
Bạn có thể cho giá cả, phương thức vận chuyển và quan trọng nhất là post vài hình ảnh lên cho anh em nghiên cứu
 

Đối tácTop