cung cấp giống táo nhập ngoại < có ảnh quả đây >

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
T

tiến đàm

Lữ khách
#1
hiện nay chúng tôi đang cung cấp ra thị trường loại táo , nếu ai có nhu cầu mua xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ; 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fne8.upanh.com%2Fb6.s1.d4%2F414850e28ce78a2cc789e85721fe5791_37469008.sam1165.jpg&hash=cef33200c29045ed4b8b7c631ebf329c


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fne9.upanh.com%2Fb4.s12.d2%2Fa0ab2ed44ff604b6d5239cbf412bf86b_37468999.taogiongmi.jpg&hash=9728e49cc8bfa8d8c53b8c6e3b724b51


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fne4.upanh.com%2Fb1.s5.d3%2F8999dff8dc849573e694960cfda31588_37468994.taogiong.jpg&hash=77d445f715c0c152bcd56966544f435e
 

Last edited:
T

tiến đàm

Lữ khách
#5
hiện nay chúng tôi đang cung cấp ra thị trường loại táo , nếu ai có nhu cầu mua xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ; 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com


 

Đối tácTop