CUNG CẤP GIỐNG THANH LONG RUỘT TÍM ( GIỐNG ĐÀI LOAN)

  • Thread starter thanhlongtim
  • Ngày gửi
T

thanhlongtim

Guest
#1
<p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Từ cuối năm 2009, gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; trồng 1200 trụ Thanh Long ruột t&iacute;m giống&nbsp;Đ&Agrave;I LOAN&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 17px">đ&atilde; ph&aacute;t triển rất tốt v&agrave; thu được th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu.</span></p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif">&nbsp;<br /></span> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thanh Long ruột &nbsp;ruột t&iacute;m n&agrave;y (kh&ocirc;ng phải giống H14) c&oacute; nhiều ưu điểm như: c&acirc;y ph&aacute;t triển nhanh, cho tr&aacute;i quanh năm, chất lượng thơm ngon, hoa v&agrave; quả &iacute;t s&acirc;u bệnh hơn giống H14 mang lại hiệu quả kinh tế cao.Trọng lượng trung b&igrave;nh từ 300g-850g/tr&aacute;i</span></p> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px"><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">Nếu ai c&oacute; nhu cầu mua giống&nbsp;hoặc mua tr&aacute;i&nbsp;&nbsp;thanh long n&agrave;y, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc theo địa chỉ:</span></em></strong></span> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">Địa chỉ:</span></em></strong><span class="apple-converted-space"><em><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">&nbsp;</span></em></span>: ấp 3B, x&atilde; Hựu Thạnh, huyện Đức H&ograve;a, tỉnh Long An.</p> <p class="MsoNoSpacing"><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">Email:</span></em></strong><span class="apple-converted-space"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">&nbsp;</span></em></span><span class="vbnguon"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333"><a href="mailto:vothituquyen_dh@yahoo.com">thanhlongruottim5chau@yahoo.com</a></span></em></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 13.5pt"><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">DĐ: 0723.810.457</span></em></strong></p> <strong><em><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">ĐT:</span></em></strong><span class="apple-converted-space"><em><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">&nbsp;</span></em></span><span class="skypepnhdropartspan"><em><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">&nbsp;</span></em></span><span class="skypepnhtextspan"><em><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333">0908.469.677 ( Mr. CH&Acirc;U )</span></em></span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Thành Châu
- Địa chỉ: Ấp 3B, xã Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An.
- Tel, Fax: 0908.469.677 - 0723.810.457 ::: FaX
- email: thanhlongtim5chau@yahoo.com
 

T

tandat@

Guest
#2
giong LD5

em rất thích giống thanh long LD5 này , nhưng em ở đồng tháp , xa quá em không đi được có cách nao không zậy anh . có thể cho em biết cụ thể nhà anh được chứ . tìm gập ai ?
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx