Cung cấp giống và thịt heo rừng lai số lượng lớn và ổn định

  • Thread starter Trại heo rừng Titan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại heo rừng Titan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại heo rừng Titan
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Cung cấp giống v&agrave; thịt heo rừng lai số lượng lớn v&agrave; ổn định.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Li&ecirc;n hệ: <strong>Trại heo rừng Titan</strong></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Thửa 1048 Ấp Long Thuận, Đường Long Phước, Q9, Tp.HCM</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 08 37340081 Mobile: 091 9500600 &ndash; Anh Li&ecirc;m</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">Email: liem <span style="color: black"><a href="mailto:_lamthanh@yahoo.com"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">_lamthanh@yahoo.com</span></a><p>&nbsp;</p></span></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><span style="font-size: 16pt"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></span><span style="font-size: 16pt"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top