cung cấp giống vật nuôi các loại : Trăn , kỳ đà , Thỏ , Chim công ấn độ , chim công xanh việt nam ,

  • Thread starter mr Giap
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

mr Giap

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mr Giap
- Địa chỉ: hanoi
- Tel, Fax: ::: FaX 0977774677
- Email: boyhanoi74@yahoo.com
================================

<p>trại nu&ocirc;i của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp gi&ocirc;ng vật nu&ocirc;i c&aacute;c loại , Trăn , Kỳ đ&agrave; , thỏ&nbsp; chim c&ocirc;ng ấn độ , chim c&ocirc;ng việt nam , chim trĩ đỏ ,trĩ xanh</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ : mr GIap 0977774677</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top