cung cấp gỗ các loại

  • Thread starter Xuan Quynh company
  • Ngày gửi
X

Xuan Quynh company

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuan Quynh company
- Địa chỉ: Tân Yên ,Ealy,Phu Yen
- Tel, Fax: ::: FaX 0573622701
- email: xuanquynh.wood@yahoo.com.vn
================================

Ch&uacute;ng t&ocirc;i ! xuan quynh company cung cấp gỗ tự nhi&ecirc;n c&aacute;c loại như .g&otilde; đỏ,gi&aacute;ng hương,căm xe,b&igrave;nh linh,bằng lăng, ch&ograve; dầu.gỗ tạp ....... xẻ theo quy c&aacute;ch y&ecirc;u cầu,gi&aacute; cạnh tranh .Li&ecirc;n hệ Mr L&acirc;m 0122 3957977 email <a href="mailto:xuanquynh.wood@yahoo.com.vn">xuanquynh.wood@yahoo.com.vn</a>
 
Back
Top