cung cấp gỗ các loại

  • Thread starter Thanh Lam
  • Ngày gửi
T

Thanh Lam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuan Quynh wood company
- Địa chỉ: Tan Yen,Ealy,Phu Yen
- Tel, Fax: 0573622701 ::: FaX 0573622701
- email: xuanquynh.wood@yahoo.com.vn
================================

Ch&uacute;ng t&ocirc;i .Xuan Quynh company chuy&ecirc;n cung cấp gỗ c&aacute;c loại c&oacute; nguồn gốc Việt Nam như G&otilde; đỏ ,Gi&aacute;ng hương ,Căm xe ,sao xanh ,sao c&aacute;t ,ch&ograve; chỉ,ch&ograve; so&aacute;t,b&igrave;nh linh ,bằng lăng ,chi&ecirc;u li&ecirc;u ,th&ocirc;ng v&agrave; gỗ tạp đa dạng quy c&aacute;ch theo y&ecirc;u cầu cung cấp ph&ocirc;i gỗ ,gia c&ocirc;ng c&aacute;c loại b&agrave;n ghế tủ giường ,lục b&igrave;nh.Mong muốn hợp t&aacute;c với một số đơn vị c&oacute; nhu cầu .Li&ecirc;n hệ Mr L&acirc;m 0122 3957977 hoặc email: <a href="mailto:xuanquynh.wood@yahoo.com.vn">xuanquynh.wood@yahoo.com.vn</a>
 
Back
Top