Cung cấp gừng tươi số luyongj lớn xuất khẩu

chodacsan.net

Thành viên mới
#1Hiện đang vào vụ gừng tươi .
Bên mình có 50 tấn gừng tươi .
Các nhân hoặc doanh nghiệp nào cần thu mua vui lòng liên hệ
Email: lvphonglv@gmail.com
Phone: 0975.075.214 (Phong )
 

chodacsan.net

Thành viên mới
#2
Hiện đang vào vụ gừng tươi .
Bên mình có 50 tấn gừng tươi .
Các nhân hoặc doanh nghiệp nào cần thu mua vui lòng liên hệ
Email:
lvphonglv@gmail.com
Phone: 0975.075.214 (Phong )


 

chodacsan.net

Thành viên mới
#3
Hiện đang vào vụ gừng tươi .
Bên mình có 50 tấn gừng tươi .
Các nhân hoặc doanh nghiệp nào cần thu mua vui lòng liên hệ
Email:
lvphonglv@gmail.com
Phone: 0975.075.214 (Phong )
 

chodacsan.net

Thành viên mới
#4

Hiện đang vào vụ gừng tươi .
Bên mình có 1000 tấn gừng tươi .
Các nhân hoặc doanh nghiệp nào cần thu mua vui lòng liên hệ
Email: lvphonglv@gmail.com
Phone: 0975.075.214 (Phong )

 

chodacsan.net

Thành viên mới
#6
Hiện đang vào vụ gừng tươi .
Bên mình có 50 tấn gừng tươi .
Các nhân hoặc doanh nghiệp nào cần thu mua vui lòng liên hệ
Email: lvphonglv@gmail.com
Phone: 0975.075.214 (Phong )

 
Top