Cung cấp hành lát, hành lá, tỏi, gừng, nghệ... sấy khô tại TP.HCM

  • Thread starter VÅ© Văn Ngọc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Văn Ngọc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Văn Ngọc
- Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Giai, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM
- Tel, Fax: 0906 042 682 ::: FaX
- email: ngocnt159@yahoo.com
================================

<p>Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp một số mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản sấy kh&ocirc; tại TP. HCM như sau:</p><p>- H&agrave;nh sấy kh&ocirc;.</p><p>- H&agrave;nh l&aacute; sấy kh&ocirc;.</p><p>- Tỏi sấy kh&ocirc;.</p><p>- Gừng sấy kh&ocirc;.</p><p>- Nghệ sấy kh&ocirc;.</p><p>...</p><p>To&agrave;n bộ h&agrave;ng h&oacute;a sản xuất tại Hải Dương, một trong những địa phương sản xuất h&agrave;ng n&ocirc;ng sản lớn nhất cả nước. Gi&aacute; cả đảm bảo cạnh tranh.</p><p>K&iacute;nh mời c&aacute;c qu&yacute; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với anh: Vũ Văn Ngọc - 0906 042 680 để biết th&ecirc;m chi tiết v&agrave; nhận mẫu ch&agrave;o h&agrave;ng.</p><p>Xin cảm ơn.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top