cung cấp hạt thông mã vĩ chất lượng tốt < tỉ lệ nảy mầm cao >

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
- Tel, Fax: 0983 916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

<p>hiện nay t&ocirc;i đang cung cấp hạt th&ocirc;ng m&atilde; vĩ với số lượng lớn ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp 1 số hạt giống , c&acirc;y giống&nbsp; n&ocirc;ng l&acirc;m nghiệp c&oacute; xuất xứ từ nước ngo&agrave;i nếu tổ chức doang nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nhập những giống c&acirc;y hoặc hạt giống c&acirc;y c&oacute; nguồn gốc từ nước ngo&agrave;i xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ ở tr&ecirc;n </p><p>rất mong dc&nbsp; hợp t&aacute;c với mọi người&nbsp; <br /></p>
 

#2
ngoài ra chúng tôi còn cung cấp những loại hạt giống cây lâm , nông nghiệp , và những loại hạt giống có nguồn gốc xuất xứ ở nước ngoài nếu tổ trức cá nhân , doanh nghiệp nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa trên
 
Top