CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG TAI THỪA THIÊN HUẾ

  • Thread starter Lê Nguyá»…n Bảo Trung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Nguyễn Bảo Trung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Nguyễn Bảo Trung
- Địa chỉ: 114 Trần nguyên Đán - TP Huế
- Tel, Fax: 0903545696 ::: FaX
- Email: baotrung_lenguyen@yahoo.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG TAI THỪA THI&Ecirc;N HUẾ<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Hiện nay trang trai ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp heo r&ugrave;ng giống v&agrave; heo rừng thịt.<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn x&acirc;y dựng chuồng trại<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; giấy chứng nhận nguồn gốc<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bảo đảm con giống chất lượng, khoẻ mạnh đến tận nơi<br /></font><font face="Times New Roman">Mời c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; nhu cầu tham quan v&agrave; đặt giống tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n hệ theo địa chỉ: Th&ocirc;n Lựu Bảo &ndash; X&atilde; Hương Hồ - Huyện Hương Tr&agrave; &ndash; Th&agrave;nh Phố Huế.<br /></font>Điện Thoại: 0903545696 gặp anh Trung.
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top