Cung cấp heo rừng lai sống nguyên con 100/kg hơi (giao hàng tận nơi)

  • Thread starter Trang trại Heo Rừng Gia NghÄ©a
  • Ngày gửi
T

Trang trại Heo Rừng Gia Nghĩa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang trại Heo Rừng Gia Nghĩa
- Địa chỉ: Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tel, Fax: 0977781625
- email: phuoc_vt2002@yahoo.com
================================

<font size="6" color="#0000ff" style="background-color: #ccffff"><strong>Trang trại Thỏ, Heo Rừng (Gia Nghĩa) Ph&uacute; Mỹ, T&acirc;n Th&agrave;nh, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.<br /><br /> Heo rừng lai cung cấp con giống v&agrave; thịt 100.000/kg hơi.<br /><br /> cho c&aacute;c Nh&agrave; H&agrave;ng, Qu&aacute;n Ăn khu vực Tp.HCM, Bi&ecirc;n H&ograve;a v&agrave; B&igrave;nh Dương.<br /> Cung cấp heo sống nguy&ecirc;n con, giao h&agrave;ng tận nơi<br /> Qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ c&oacute; gi&aacute; tốt.</strong></font> <font color="#0000ff"><br /><br /><span style="background-color: #ccffff"> <font size="2" color="#000000">Li&ecirc;n hệ: A.Phước 0977.781.625</font></span><font size="2" color="#000000"><br /><br /><span style="background-color: #ccffff"> phuoc_vt2002@yahoo.com</span></font></font> <br />
 
Back
Top