Cung cap hoa lily phuc vu tet 2009

  • Thread starter congtydaithang
  • Ngày gửi
C

congtydaithang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty Dai Thang
- Địa chỉ: To 16 - Khu 4 - Phuong Ve An - TP Bac Ninh - Tinh Bac Ninh
- Tel, Fax: 0241 235 203 - 0904 620 610 - 0904 030 070
- Email: daithang203@gmail.com
================================

Cong ty chung toi chuyen san xuat rau sach, rau an toan, hoa cao cap . Hien cong ty co 12 000 goc cay hoa lily phuc vu tet 2009 , ca nhan hoac don vi nao co nhu cau xin lien he voi cong ty chung toi.
Xin chan thanh cam on ./.
 
Back
Top